Az Egyesület céljai

2013.08.05 12:14

1.) Az Egyesület célja a közösségépítés, a közösségi kapcsolatok ápolása, a hagyomány őrzés.

 

2.) Az Egyesület célja, hogy önszerveződő társadalmi egyesületként részt vegyen Rönök meglévő környezeti értékeinek megóvásában, és hozzájáruljon a környezetbarát településfejlesztés megvalósításához.

 

3.) Az Egyesület célja, hogy részt vegyen a következő önkormányzati feladatokban: településfejlesztés, településrendezés; épített és természeti környezet védelme; helyi közutak és közterületek fenntartása; köztisztaság és településtisztaság biztosítása; közbiztonság helyi feladatainak megoldása; egészségügyi, szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése; közösségi tér biztosítása; közművelődési, sport, tudományos, művészeti tevékenység.