Az Egyesület Tevékenységei

2013.08.05 12:13

A község értékeinek felkutatása, védelme, tisztaságának javítása, község virágosítása, természeti- és épített környezetünk szépítése és védelme. A Rönök községgel kapcsolatos turizmus szervezése, fellendítése, lehetőségek feltárása által, fejlődési lehetőségek kiaknázásával. A falu fejlődése és a célok elérése érdekében pályázatok benyújtása. Hazai és nemzetközi szervezetekkel közös rendezvények szervezése, kapcsolatfelvétel.

Népi és kulturális hagyományok ápolása, rendezvények szervezése, közösségi terek kialakítása. A helyi fiatalok bevonása a rendezvényekbe, aktív részvételre ösztönzése, hazai és nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel, közös rendezvények szervezése.

 

A sport területén az Egyesület tevékenységei: a rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés biztosítása, az ilyen jellegű igények (egészséges életmód) a rendszeres testmozgás és azzal kapcsolatos közösségi élet kibontakoztatása. Igény esetén valamely bajnokságban csapat indítása. Kapcsolatok bővítése (hazai és külföldi) felnőtt- és ifjúsági, tömeg- és versenysport egyesületekkel. Helyben végezhető, bármely törvénybe nem ütköző szabadidős és hobbytevékenységek megvalósulásának támogatása.